¿Interesado en las renovables? La normativa de #autoconsumo facilita los trámites, reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica renovable, sin peajes ni cargos y permite que estos sistemas se instalen a nivel individual o compartido. ➡ https://bit.ly/2KX2y0D

Los 300 millones con los que cuenta PREE, provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, se distribuirán entre las regiones según el criterio objetivo de número de primeras viviendas recogidas en el censo de población del Instituto Nacional de Estadística. 14.748.000€

📢El BOE publica las bases reguladoras de las dos primeras líneas de acción, con un presupuesto de 246 M €. Además, el Ejecutivo ultima convocatorias específicas para Illes Balears, dotada con 20 millones, y Canarias, a la que se destinará 54 millones.👉https://bit.ly/2C0Xg2z

Programa #PREE: 300 millones de euros de ayudas para rehabilitar y disminuir el consumo de energía y emisiones del parque de edificios español mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia y el aprovechamiento de las renovables. https://bit.ly/3kdaeeT

Cargar más...

AGENDA

CAFGUIAL-aren
ekitaldietarako sarbidea

Finken Administratzailea

BERME PROFESIONALAK- ASEGURU PROFESIONALA

Finken Administratzaile Elkartua profesionala da eta bere esparruan egitea dagokion arduren barruan erantzukizun zibileko aseguru poliza du,Gipuzkoa eta Arabako Finken Administratzaileen Lurralde Elkargoak kontratatua.

Aseguru horrek kontratu egileari bermatzen dio behar besteko estaldura izatea izaera zibileko erantzukizunak ematen diren kasuetarako, kontratatutako Finken Administratzailearen jarduna edo utzikeriaren aurrean.

HIRITARRARI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK ETA ADMINISTRATZAILEAREN FUNTZIOAK

Administratzailearen funtzioak Jabego Horizontalaren legeak bere 20. artikuluan ezartzen ditu eta honako hauek dira:

1. Etxeko erregimen zuzena zaintzea, instalazioak eta zerbitzuak ondo daudela bermatzea eta, beharrezkoa bada, titularrei behar besteko ohartarazpen egitea.

2. Aurreikusten diren gastuen plana behar besteko denboraz prestatzea eta Batzordeari aurkeztea, gastuei aurre egiteko behar diren baliabideak proposatuz .

3. Etxea kontserbatzea eta behar bezala mantentzea, premiazko konponketak eginez eta neurriak hartuz eta Presidenteari edo, bere kasuan, jabeei, honen berri emanez.

4. Lanen inguruan hartutako erabakiak betearaztea,ordainketak egitea eta beharko diren kobrantzak burutzea.

5. Bere kasuan, Batzordeko idazkariarena egitea eta erkidegoko agiriak gordetzea, titularrek eskura izan dezaten.

6.Batzordeak emango dizkion beste egiteko guztiak.

1
Gure administratzaileak