LEGE OHARRA

LEGE-OHARRA

Lege-ohar honek (hemendik aurrera “Lege-oharra”) www.cafguial.net Internet atariaren zerbitzuaren erabilera arautzen du, hemendik aurrera CAFGUIAL GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAREN “webgunea” izango dena. Elkargoaren egoitza soziala: Erronda 2, 2001- Donostia.

Legeria

Oro har, CAFGUIAL- GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAREN eta  webgunearen zerbitzu telematikoen Erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legeria eta jurisdikzioa arautzen ditu.

Parteek berariaz uko egiten diote dagokiokeen foruari eta DONOSTIAko Epaitegi eta Epaimahaien mende jartzen dira  honako baldintza hauen interpretazio edo betearazpenari dagokionez sor daitezkeen ezbaiak ebazteko.

Edukia eta erabilera

Erabiltzailea informatuta dago eta onartzen du web gune honetara sartzeak  ez dakarrela inola ere, CAFGUIALekiko harreman komertzialik.

Web gunearen titularra ez da identifikatzen lankideek bertan emaniko iritziekin.

Enpresak beretzat gordetzen du, ohartarazpenik egin beharrik gabe, Web gunean egoki jotzen dituen aldarazpenak egiteko eskubidea eta bere bidez emaniko edukiak edo zerbitzuak eurak, horiek aurkezteko moduak edo zerbitzarietan lokalizatzeko moduak alda,ezaba edo gehi ditzake.

Jabetza intelektual eta industriala

Web orrialdeen edukiaren jabetza industrialari dagozkion eskubideak, diseinu grafikoa eta kodeak CAFGUIAL GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAREnak dira eta erabat debekatuta dago erreproduzitzea, banatzea, publikoki komunikatzea,eraldatzea eta web guneko edukiekin egin daitekeen beste aktibitate burutzea, ezta iturriak aipatuta ere, CAFGUIALek berariazko baimen idatzia eman ezik. Izen komertzial guztiak, markak edo enpresaren web gunean jasotako edonolako zeinu edo ezaugarriak beren jabeenak dira  eta legeak babesten ditu.

Estekak (Link-ak)

CAFGUIAL- GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAREN webguneetan estekak (link-ak) daude informazio helburuetarako, eta inola ere ez du  esteketan sartzeko iradokizunik egiten, ezta gonbidapenik edo gomendiorik ere.

Konfidentzialtasuna eta Datuen Babesa

2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko Lege Dekretuan ezarritakoa betetzeko, CAFGUIAL-GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK Erabiltzaileari jakinarazten dio Datu Pertsonalak erabiltzeko tratamendu automatizatua dagoela. CAFGUIAL- GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK  berak eta berarentzat egina da eta berea da erantzukizuna erabiltzailearekiko harremanetarako behar diren mantentze lanak egiteko eta harreman honen kudeaketa burutzeko eta behar besteko informazio lanak burutzeko orduan.

Baldintza orokor hauek onartzeko orduan, CAFGUIAL- GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK Erabiltzailearen aldetik beharko ditu ezinbesteko datu batzuk, zerbitzuak ematerako orduan.

Agiritegien eta galdetegien erregistroa

Erregistratzeko galdetegia derrigorrez bete behar da web gunean eskaintzen diren zerbitzu batzuetara sartzeko eta horiek jaso ahal izateko. Eskatzen diren datu pertsonalak ez emateak edo datuak babesteko politika hau ez onartzeak dakar ezin harpidetzea edo datu pertsonalak eskatzen diren sustapenetan parte hartzerik ez izatea.

2016ko apirilaren 27ko RGPDan jasotakoa betetzeko, honen bidez jakinarazten dizugu  erabiltzaile gisa erregistratzeko orduan jasoko diren datu pertsonalak CAFGUIAL- GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAREN agiritegietan gordeko direla, Erronda 2- 20001 Donostia-Gipuzkoan helbidea duen erakundearenean,hain zuzen. Zentzu honetan, abian jarriko dira 1720/2007 Errege Dekretuan, ekainaren 11koan jasotako segurtasun neurriak.

Emandako datuen zehaztasun eta egiatasuna

Erabiltzailea da ematen diren datuen egiatasunaren eta zuzentasunaren erantzule bakarra, eta CAFGUIAL- GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINSITRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOA salbuetsita dago zentzu honetan sor daitezkeen erantzukizunetatik.

Edozein kasutan, erabiltzaileak dira emandako datu pertsonalen zuzentasunaren eta egiatasunaren erantzuleak, eta datu horiek behar bezala eguneratuta izateko konpromisoari eusten diote.

Erabiltzaileak onartzen du informazio osoa eta zuzena eman behar duela erregistro edo harpidetzea egiteko galdetegian.

CAFGUIAL – GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK ez die erantzuten berak eginikoak ez diren informazioen egiatasunari eta, beraz, ez da izango informazio hori erabiltzetik sor daitezkeen balizko kalteen erantzulea.

CAFGUIAL – GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK beretzat gordetzen du bere web guneetan jasotzen den informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, eta bere erabakiz muga  edo ezaba dezake informazio horretara sartzeko aukera.

CAFGUIAL-GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOA salbuetsita dago CAFGUIAL- GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK emaniko informazioan akatsak,hutsegiteak edo gabeziak egoteagatik Erabiltzaileak paira dezakeen edozein kalte edo arazorengatik, informazio horiek CAFGUIAL ez den beste iturrik emanak direnean.

Cookie-ak

www.cafguial.net webguneak ez du cookie-rik erabiltzen eta ulertzen du  erabiltzailearen terminalean biltzen diren agiritegi fisikoek erabiltzaileari nabigazioa errazteko balio dutela eta helburu hori dutela. Edozein kasutan, erabiltzaileak nabigatzailea konfiguratu ahal du agiri horiek instalatzea eragozteko.

Helburuak

(Bidemediaren) helburuak dira rrabiltzailearekiko harremanen mantentze eta kudeaketa lanak eta informazio lanak burutzea.

Adingabeak

Gure zerbitzuetako batzuk adingabeei zuzenduak direnean, CAFGUAL-GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK guraso edo tutoreeen baimena eskatu du datu pertsonalak jasotzeko edo,bere kasuan, datuen trataera automatizaturako.

Datuak hirugarren batzuei lagatzea

CAFGUIAL – GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK ez dizkie erabiltzaileen datuak hirugarren batzuei lagako.

Datuetan sartzeko, zuzentzeko,ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubidea

Zure komunikazioak bidaltzeko eta datuetan sartzeko edo eta datu horiek zuzentzeko, ezabatzeko,mugatzeko,eramateko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahalko dituzu www.cafguial.net Internet helbidean edo ohiko posta bidez mezua CAFGUIAL-era bidalita RGPD erreferentziarekin Erronda 2- 20001 Donostia-GIPUZKOA helbidera. Eskubide horiek baliatu ahal izateko, zure nortasuna identifikatu eta konfirmatu beharko duzu CAFGUIAL-GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAN, eta horretarako bidali beharko duzu Nortasun Agiri Nazionalaren edo legearen araberako bestelako identifikazioren kopia. Edonola ere, erregistro datuak Web gunean bertan aldatu ahal izango dira, zure erabiltzailearekin eta pasahitzarekin identifikatuta.

Segurtasun neurriak

CAFGUIAL – GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOAK behar besteko segurtasun neurriak hartu ditu Datu Pertsonalak behar bezala eta legearen arabera babesteko, eta eskuragarri dituzten bestelako eta gainerako neurri eta baliabide teknikoak instalatzen saiatzen dira  CAFGUIAL-GIPUZKOA ETA ARABAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN LURRALDE ELKARGOARI EMANIKO datuak desegokiro erabiliak izan ez daitezen, datuetan baimenik gabe sartzerik egon ez dadin eta datu hauek lapurtuak izan ez daitezen. Ondorioz, lurralde elkargo hau ez da izango sistema elektroniko honetan gertatutako arazo, gabezia,eten, birus informatiko,matxura telefoniko edo deskonexioen erantzulea, arazo hauek linea telefonikoetako gabeziengatik edo Datu Prozesuen Zentroko gainkargengatik gertatzen badira edo hirugarren pertsona batzuek kalteak sortzen badituzte CAFGUIALEn kontrolpetik kanpoko eta legearen kontrako jarduerengatik.

Hala eta guztiz ere, Erabiltzaileak ulertu behar du Internet-en segurtasun neurriak ez direla eraso-ezinak.

Onarpena eta adostasuna

Erabiltzaileak aitortzen du datu pertsonalak babesteari buruzko baldintzen inguruko informazioa jaso duela eta ontzat hartzen du CAFGUIALek datu horien tratamendu automatizatua egitea, Datu Pertsonalak babesteko Politika honetan adierazitako helburuetarako eta berariaz esandako eran. Atariaren bidez ematen diren zerbitzu batzuk baldintza partikular batzuk izan ditzakete eta Datu Pertsonalak babesteari buruzko aurreikuspen bereziak jaso daitezke.